TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Fiiler de Kişi

Fiilin bildirdiği işi yapan kişiye Fiilde kişi denir.Fiilde kişi çekimlenmiş fiilerde en sonda bulunur.


Örnek: Koş - acak  -   sın
           fiil     kip eki  kişi eki
  
     
Örnekte de görüldüğü gibi en sondaki ek kişi ekidir.Kişi ekleri kip ekinden sonra gelir.


Türkçe de Kişi ekleri şunlardır

Şahıs        1.çeşit      2.çeşit       3.çeşit      4.çeşit
1.Tekil     -m              -im             -yim        
2.Tekil     -n               -sin             -sin          ----
3.Tekil      ---             ----             ----           -sin

1.Çoğul    -k               -iz               -lim         
2.Çoğul    -niz            -siniz           -siniz       -in, -iniz
3.Çoğul    -ler             -ler              -ler          -sinler


 Yukarıda da görüldüğü gibi kişi ekleri çekimlere göre farklılık gösterebiliyor.

1.Çeşit ekleri alan kipler:
 Görülen geçmiş zaman, dilek-şart
2.Çeşit ekleri alan kipler: Öğr.geç.zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, gereklilik kipi
3.Çeşit ekleri alan kipler: İstek kipi
4.Çeşit ekleri alan kipler: Emir kipi


  Size bir fiilin çekimi sorulıursa ve bu ekler aklınıza gelmezse zamirler de kişi aklınıza gelsin kelimenin başına bunları koyduğumuzda çekimle ve kişiler de kendiliğinden gelir.

Örnek: Zamirler de kişiler şunlardır.ben,sen,o,biz,siz,onlar

"Ben geldim." sonra da ben kelimesini kaldırınca kip ve kişi eki ortaya çıkar.
Yorumlar - Yorum Yaz