TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Serveti Fünun Edebiyatı Özellikleri

                                  Serveti Fünun Edebiyatı

                                    (Edebiyat-ı Cedide)

                                          (1896-1901)

                                           Özellikleri

Tanzimat ikinci dönemde olduğu gibi “Sanat için sanat anlayışı “ vardır.

Batı edebiyatını örnek almışlar ve batı edebiyatına özgü yeni nazım biçimleri kullanmaya başlamışlardır.(Sone,Terzarima, Balad,Triyole gibi)

Bu dönemde sosyal konulardan çok bireysel konulara yönelmişlerdir.

Aşk,içe kapanıklılık,kızgınlık,üzüntü, gerçekten kaçma gibi temalar işlenmiştir.

Her şey şiirin konusu olmuştur.

Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış bazı şiirlerde hece ölçüsü de kullanılmıştır.

Dil bu dönemde de ağır,süslü ve sanatlıdır.

Şiir düzyazıya(Mensur şiir) yaklaştırılmıştır.

Şiirde musikiye önem verilmiştir.Kafiye kulak için anlayışı benimsenmiştir.

Beyit güzelliği yerine bütün güzelliğine önem verilmiştir.

Şiirde Parnasizm ve sembolizm akımının etkisi görülür.

Romanlarda realizm ve naturalizm akımının etkisi görülür.

Romanlarda kahramanlar  genelde  aydın kişilerden seçilmiştir.

Romanlarda mekan genel olarak İstanbul’dur.

Romanlarda düş ve gerçek çatışmaları gibi bireysel konular vardır.

Batılı anlamda roman ve hikaye bu dönemde teknik bakımından çok ilerlemiş ve batılı tarzda yazılan ilk roman bu döneme aittir.

Bu dönemde gazetecilik eski önemini yitirmiş yerine daha çok dergicilik çalışmaları almıştır.

Tiyatro eski önemini yitirmiştir.

       

 

Serveti Fünun  Sanatçıları

Tevfik Fikret

Cenap Şahabettin

Halit Ziya Uşaklıgil

Mehmet Rauf

Hüseyin Cahit Yalçın

Süleyman Nazif

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

 

             

 


Yorumlar - Yorum Yaz