TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Tanzimat 2. Dönem Sanatçıları

                               Recaizade Mahmut Ekrem           

                                          (1847-1914)

 İkinci dönem sanatçılarının en önemlisidir.

 Her konuda hemen hemen eser vermiştir.

Devletin çeşitli kademelerinde görev yapmıştır.

 Yeni edebiyatı savunmuş ve bu doğrultuda eser vermiştir.Muallim Naci ile eski- yeni çatışması yaşamıştır.

 Şiirlerinde çok başarılı değildir.

 Aruz vezni ile şiirler yazmıştır.Hece ölçüsüyle de şiirler yazmıştır ama aruza sadık kaldı.

 Sanat için sanat anlayışına bağlı kalmıştır.

 Şiirin konusunu genişletmiştir.

 Şiirlerinde daha çok acı,üzüntü,elem verici konular işlemiştir.

 Şiirlerinde romantizmin akımının etkisi varken romanında realizm akımının  etkisi tiyatrolarında da klasizm akımını etkisi  vardır.

 Serveti Fünun edebiyatının oluşmasını sağlamıştır.(Serveti Fünun dergisinin başına Tevfik Fikret’i getirerek)

Eserleri:

Araba Sevdası (Roman)

Şemsa,Muhsin Bey (Hikaye)

Zemzeme I-II-III , Nağme-i Seher,Yadigar-ı Şebab, pejmürde,Nijat Ekrem (Şiir)

Vuslat,Afife Anjelik,Çok Bilen Çok yanılır  (Tiyatro)

Talim-i Edebiyat (Ders kitabı)

Takdir-i Elhan(Eleştiri)


                           Abdülhak Hamit Tarhan    

                                   (1852-1937)

 İkinci dönemin en çok eser veren sanatçılarındandır.

 Şairi Azam olarak tanınır.

 Aşk , Ölüm , Metafizik , Doğa gibi konuları işlemiştir.

 Şiirlerde şaşırtmacalara ,tezatlara,yüceliğe  yer vermiştir.Tezatlar şairidir.

 Tanzimat birinci dönem sanatçılarının şiirde içerikte yaptığını Abdülhah Hamit biçimde yapmıştır

Sanat için sanat anlayışıyla eser vermiştir.

 Şiirde batılılaşma isteğinin en büyük temsilcisidir.

 Türk edebiyatında ilk defa uyaksız(kafiyesiz)şiir yazmıştır.

 Ölçü,uyak cümle yapısı,gibi kavramlarda kaygı duymaz bu yüzden dil konusunda pek başarılı değildir.

 Dili ağırdır.

 Edebiyatımızda ilk Pastoral şiir olan Sahra’yı  yazmıştır.

 Fatma Hanımın ölümünden çok etkilenmiş ve onun  için Makber adlı şiiri yazmıştır.

 Makber , Ölü , Hacle ölüm temasını işler.

 Romantizm akımının etkisindedir.

 Edebiyatımıza Metafizik düşünceyi getirmiştir.

Çok sayıda tiyatro eseri yazmıştır.Tiyatro eserleri oynanmaya uygun değildir.Okunmak için yazmıştır.

 Eserleri:

Sahra , Makber , Ölü, Hacle ,

Validem ,Tayflar Geçidi , Belde  (Şiir)

İçli Kız , Nesteren , Macera-yı Aşk,

İçli Kız, Finten, Eşber, Sabr-ü Sebat  (Tiyatro)

 

                      Samipaşazade Sezai

                             (1860-1936)

 Ününü Roman ve Hikayesine borçludur.

 Sanat için sanat anlayışına bağlıdır.

 Edebiyatımızda Batılı anlamda öykünün  ilk örneği olan” Küçük şeyler” yazmıştır.

 Edebiyatımızda ilk esir ticaretini gerçekçi bir dille gözleme dayalı  anlatan “Sergüzeşt” adlı romanı yazmıştır.

Realizm akımının etkisindedir.

 Eserleri :

 Sergüzeşt (Roman)

 Küçük şeyler (Hikaye)

 İclal , Şir  (Tiyatro )

 Rumuz-ul Edep (Anı)

             

                          Muallim   Naci

                            (1850-1893)

 Tanzimat edebiyatının büyük sanatçısıdır.

 Eski edebiyatı çok iyi bilen sanatçı eski – yeni ikilemi içinde eski edebiyatı seçmiştir.

 Batılı tarzda da eserler vermiştir.

 Recaizade ile eski-yeni çatışması yapmıştır.

 Recai zadenin Zemzeme’sine karşılık Demdeme’yi yazmıştır.

 Nesirlerinde sade bir dil tercih etmiştir.

 Edebiyatımızda köyden söz eden ilk şiiri “Kızların Şarkısı” nı o yazmıştır.

 Eserleri :

Ateşpare, Şerare,Füruzan (Şiir)

Demdeme (Eleştiri )

Ömer’in Çocukluğu (Anı)

Lügat-i Naci  (Sözlük)

 

                       Nabizade Nazım

                          (1862-1893)

 Tanzimat edebiyatının gözlemci gerçekçi yazarıdır.

 Realizm ve natüralizm akımının etkisindedir.

 Roman ve hikayeleri ile tanınır.

 Edebiyatımızda ilk köy romanı “Karabibik” yazmıştır.

 Edebiyatımızda ilk tezli roman ”Zehra” yazmıştır.

Eserleri:

Karabibik ,Zehra (roman)

Zavallı Kız, Bir Hatıra,Sevda (Öykü)

Heves Ettim (Şiir)

    

                       Direktör Ali  Bey

                          (1844-1899)

 Tiyatro ve mizah alanındaki eserleriyle tanınır.

Moliere’den çeviriler yapmıştır.Tiyatronun gelişmesine katkıda bulunmuştur.

 Eserlerinde İstanbul dilini kullanmaya çalışmıştır.

 Batlı anlamda ilk günlük olan “Seyahat Jurnali” yazmıştır.

 Eserleri :

Geveze Berber , Misafir-i İstiskal (Tiyatro)

Seyahat Jurnali (Günlük)

 

 

Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem için tıkla


Yorumlar - Yorum Yaz