TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem

                                 Tanzimat İkinci Dönem

                                       (1876-1896)

 “Sanat Sanat içindir. “Anlayışı vardır.

Batı daha yakından takip edilmiş ve eserlerde bunları yansıtmışlardır.

Dil birinci döneme göre daha ağır ve sanatlıdır.

Şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır.(Bazı şiirlerde hece ölçüsü vardır.)

Divan edebiyatı nazım biçimleri yerine Batı edebiyatındaki nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.

Şiirin konusu genişlemiş ve “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” Düşüncesi ile her konu da şiir yazılmıştır.

Roman ve Hikaye teknik bakımından birinci döneme göre daha iyidir.

Gazetecilik bu dönemde önemini yitirmeye başlamıştır.

Tiyatrolar daha çok oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.

Birinci dönemde olduğu gibi bu dönemde de Eski –Yeni çatışması yaşanmıştır.Muallim Naci ve Recai Zade Mahmut arasında.

Şiirler de romantizmin, roman ve hikaye de ise realizmin ve naturalizm etkisi görülür.

Bu dönem şiirleri Serveti Fünun edebiyatına zemin oluşturmuştur.

                                                            Tanzimat İkinci Dönem Şiiri


Şiirin Konusu daha da genişletilmiş her şey şiirin konu olmuştur. “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.”

Şiir de birinci dönem gibi hak,hukuk adalet gibi sosyal kavramlar yerine daha çok bireysel konular işlenmiştir. Aşk,ölüm,acı vs .

Sanat Sanat İçindir Anlayışı vardır.

Şiirler de romantizmin etkisi vardır.

Divan edebiyatı nazım biçimleri yerine Batı edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır.

Dil birinci döneme göre daha ağırdır.

Aruz ölçüsü kullanılmıştır.Bazı şiirlerde hece ölçüsü vardır.

Şiirde estetiğe önem vermişlerdir.

İlk pastoral şiir örneği yazılmıştır.Abdülhakhamit Tarhan  (Sahra)

 

                                Tanzimat İkinci Dönemi

                                    Roman ve Hikaye

Realizm ve natüralizmin etkisi vardır.

Teknik bakımından birinci döneme göre daha başarılıdırlar.

Gözleme yer verilmiş gerçekçi bir bakış açısı ile yazılmıştır.

√ İlk batılı öykü “Küçük Şeyler “ bu dönemde yazılmıştır.

İlk realist roman “Araba Sevdası” bu dönemde yazılmıştır.

İlk köy romanı ”Karabibik” bu dönemde yazılmıştır.

Tanzimat İkinci Dönem Tiyatro

Bu dönem tiyatroları birinci döneme göre daha başarısızdır.

Tiyatrolar oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.

Birinci döneme göre az eser verilmiştir.


                              Tanzimat İkinci Dönem Gazete

Gazete bu dönemde gerek siyasi baskıdan gerekse pek tercih edilmemesinden dolayı birinci döneme göre pek rağbet görmemiş ve önemini yitirmiştir.

                               Tanzimat İkinci Dönem Eleştiri

Muallim Naci ve R.Mahmut Ekrem arasında eski yeni çatışmasıyla başlamıştır.

 R.Mahmut Ekrem Zemzeme  adlı eserine karşı Muallim Naci Demdeme  yazarak onu eleştirmiştir.

 Muallim Naci eski edebiyatı (Divan Edebiyatını) savunmuş R.Mahmut Ekrem de bunu eleştirmiştir.Yeni edebiyatı savunmuştur.


                            Tanzimat İkinci Dönemde Sanatçıları

Recai Zade Mahmut Ekrem

Abdülhak Hamit Tarhan    

Samipaşazade Sezai     

Muallim Naci

Nabizade Nazım

 Direktör Ali Bey

 

Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem için tıkla

 


Yorumlar - Yorum Yaz