TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Meddah

                              Meddah

Meddah taklitler yaparak hikaye anlatan halk oyunudur.

Tek kişilik bir oyundur.

Meddahın sahne, kostüm vs. pek yoktur.

Meddahın aksesuarı elinde baston, boynunda bir mendili vardır(Bununla taklitler yaparken kılık değiştirir).

Genellikle gerçek olayları anlatır.

Güldürürken düşündüren bir oyundur.

Karakterler anlatıldığı yörenin şivesine göre konuşturulur.

Her türlü konu işlenebilir.

Meddahın bilgi ve becerisi oyunu yönlendirir.

Doğaçlamaya dayanır.

Meddah birçok kişinin özelliğini üzerinde toplayan kişidir.


AKLIMIZDA BULUNSUN !!!

Geleneksel Türk Tiyatrolarında canlı oynanmayan tek oyun karagöz’ dür(kukla oyunu).

Hepsi de güldürmeye dayalıdır.

Şive taklitlerine dayanır(karagöz hariç).

Karagöz ve ortaoyunu aynı oyunlar sayılabilir sadece karagöz kukla olmasıyla orta oyunundan ayrılır.

Hepside yaşadığı dönem hakkında bilgi verir.