TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

Hisarcılar (Hisar Grubu)

                                    Hisarcılar (HİSAR GRUBU)

-         İlk şiirlerini çınaraltı dergisinde yayımlamışlar ve garipçilere tepki göstermişlerdir.

-         1950 yılında hızar dergisi çıkmaya başlamış ve aralıklarla 1980’e kadar çıkarılmıştır. 1980 yılına kadar 277 sayı çıkarmışlardır.

-         Eski kültür, eski şiir anlayışından kopmadan devam etmek, yeni şiir ya da güzel bir şiir sergilemek şiiri yozlaştıracağı düşüncesindedirler.

-         Milli değerler ve manevi değerlere art dil ortaya koymuşlardır.

-         Dil yaşayan dil olmalıdır.

-         Sanatçının bağımsız olması gerektiğini savunurlar.

-         Batı edebiyatına karşı milli edebiyat savunulmuştur.

-         Sanatta yenilik yapılabilir ama bu yenilik anlayışı eskiyi reddetmek şeklinde olmamalıdır derler.

-         Kendilerini toplumca gerçekçiler, maviciler, garipçiler gibi topluluklara karşı Türk şiirini koruyan bir toplum olarak görmüşlerdir.

-         Garipcilerin ve ikinci yenicilerin getirdikleri bazı yenilikleri ( Büyük küçük harf kuralına uymama noktalama işareti kullanmama gibi ) eleştirmişlerdir.

-         Toplumun sadece belli kesimlerini değil toplumun her kesiminin eserlere girmesini savunmuşlardır.

-         Şiirin aruz ve hece ölçüsü kalıbına girmemesi gerektiğini savunmuşlardır.

 

ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

-         Mehmet Çınarlı – Derginin kurucusu

-         Yavuz Bülent Bakiler

-         Munis Faik Ozansoy

-         İlhan Geçer

-         Bekir Sıtkı Erdoğan

-         Gültekin Samanoğlu

-         Nevzat Yalçın

-         Mustafa Necati Karaer

-         Feyzi Halıcı

-         Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

-         Halide Nusret Zorlutuna


Yorumlar - Yorum Yaz